Sammanfattning av dataskyddsbeskrivningen

Fastighetsförbundets medlemsregister

Dataskyddsbeskrivning

1. Vem behandlar dina uppgifter?

Finlands Fastighetsförbund rf och dess medlemsföreningar

Kontaktperson

Timo Erikäinen
timo.erikainen@fastighetsforbundet.fi

2. Om vem behandlar vi personuppgifter?

 • kontaktpersoner till medlemmar och potentiella medlemmar
 • medlemmar
 • potentiella medlemmar
 • personer i intressentgrupper
 • webbplatsens användare

3. Uppgifter som vi behandlar

Vi behandlar de uppgifter du själv ger oss. Också en annan kontaktperson hos den medlem du företräder kan ge oss uppgifter.

 • namn
 • postadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • arbetsgivare
 • roll/titel
 • språk
 • födelsedatum (endast Suomen Vuokranantajat ry)
 • dieter (vid hanteringen av Lyyti-evenemang)

4. För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

 • skötsel av medlemskap
 • kommunikation
 • intressebevakning
 • marknadsföring

5. Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i regel så länge som medlemskapet varar och för vars skötsel vi behöver uppgifter.

6. Dina rättigheter

 • rätt att granska
 • rätt att göra invändningar
 • rätt att förbjuda direkt marknadsföring
 • rätt att radera
 • rätt att inge klagomål

7. Var får vi uppgifterna?

Uppgifter om medlemmar och medlemmarnas kontaktpersoner fås av dem själva eller en annan kontaktperson som företräder medlemmen, som t.ex. disponenten.

8. Vem annan behandlar dina uppgifter?

 • eMaileri
 • Hepoteq
 • Lyyti
 • Microsoft
 • Questback
 • SendGrid
 • STT Info

9. Hur skyddar vi dina uppgifter?

 • vi använder en skyddad internetförbindelse (https)
 • vi har brandvägg
 • vi använder oss av kryptering för att skydda uppgifterna
 • vi begränsar åtkomsten till registret till personer som behöver det
 • vi utbildar personalen så att den förbinder sig till detta

Sök