Medlemstjänster

För att man ska kunna anlita Fastighetsförbundets medlemstjänster krävs ett giltigt medlemsnummer.

Telefonrådgivning (vi betjänar mest på finska)

Fastighetsförbundets juridiska rådgivning står till tjänst för medlemsfastigheternas disponenter, styrelsemedlemmar och revisorer samt branschorganisationernas företrädare mån-tors kl. 9-15 och fre kl. 10-15 på telefon (09) 1667 6300. Fastighetsförbundets jurister är specialiserade uttryckligen på fastighetsjuridik.

Ekonomi- och skatterådgivning. En expert på fastighetsbokföring och fastighetsbeskattning ger medlemsfastigheternas disponenter, styrelsemedlemmar och revisorer råd mån-tors kl. 9-12 på telefon (09) 1667 6369.

Den regionala fastighetsföreningens rådgivning står till medlemsfastigheternas tjänst i alla frågor som gäller ägande och vardaglig fastighetsförvaltning - oavsett om det handlar om administration, ekonomi eller anställningsfrågor. Personalen vid de regionala föreningarna är de som bäst känner till de lokala förhållandena. De olika föreningarnas rådgivningstjänster varierar i någon mån.

Energirådgivningen tjänär bara på tidsbeställning. Rådgivningstjänsten ger husbolagen och deras företrädare information om energianvändning och energisparande samt om energieffektivitetsförbättrande reparationer och åtgärder. 

Rådgivningen om reparationsbyggande nås på mån-tors kl. 9-12 på telefon (09) 1667 6311 i frågor om teknik, underhåll och reparationsbyggande i fastigheter. Rådgivningstjänsten upprätthålls av de sakkunniga vid Fastighetsförbundet i Birkaland och Fastighetsförbundet i Egentliga-Finland och är tillgänglig för all medlemmar i Fastighetsförbundet, oberoende av medlemsförening.

Rådgivning om fastighetsförvaltning. Fastighetsförbundets forskningsavdelning tillhandahåller medlemsfastigheterna information bland annat om skötselkostnader i bostadsfastigheter, energi- och vattenförbrukning, upphandling av disponents- och fastighetsskötseltjänster samt reparationsbyggande och underhåll.

Rådgivning i anställningsfrågor som gäller fastighetsskötare och städare i husbolag fås i första hand på den lokala föreningens kansli eller den regionala servicecentralen. Vid behov har husbolagens företrädare möjlighet att be om hjälp även av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastighetsarbetsgivarna rf, tfn (09) 3158 6200. Närmare information på www.kiinteistotyonantajat.fi/yhteystiedot/.

Skriftliga utlåtanden och uppdrag

Juridisk rådgivning till medlemmat - prislista 2024

Medlemshusbolagen kan i oklara fall och tvisteärenden be om ett skriftligt utlåtande av Fastighetsförbundet. Det skriftliga utlåtande hjälper mycket ofta husbolaget att lösa ärendet utan dyra och betungande rättsprocesser som också är förenade med risker.

Skriftliga utlåtanden är avgiftsbelagd tjänst till medlemspris som prissätts enligt den mängd arbete som uppdraget kräver. Fastighetsförbundets utlåtande är också ett bra stöd för husbolagen vid en eventuell rättegång.

Någon egentlig uppdragstjänst erbjuds inte, men ändring av bolagsordningen och upprättandet av mindre handlingar kan beställas mot separat ersättning.

Begäran om utlåtanden och uppdragstjänster skickas antingen per e-post till toimeksiannot@kiinteistoliitto.fi eller per post till Fastighetsförbundet, Juridiska tjänster, Annegatan 24, 3 vån., 00100 Helsingfors. Utlåtande- och uppdragsprocessen inleds när bolaget har mottagit en orderbekräftelse från Fastighetsförbundet.

Obs! Fastighetsförbundet skickar inte tillbaka material som lämnats in för utlåtandena.

Sök